Retromuseum.cz

BESIP

Karel Míšek, 1967

BESIP - zkratkové slovo pro BEzpečnost SIlničního Provozu – byl název úseku (nešlo ani o samostatnou organizaci), který se v rámci Ministerstva dopravy měl zabývat prevencí silničních nehoda, vzděláváním účastníků dopravního provozu a podobnými věcmi. Vznikl v roce 1967 jako výkonná složka „Meziministerské koordinační komise pro bezpečnost silničního provozu“ (více k jeho historii zde). A v témže roce dostal i nové logo, jehož autorem byl tehdy ještě student a později významný český grafik Karel Míšek. Jeho návrh byl velmi zdařilý, o čemž svědčí i to, že se beze změny udrželo až do roku 2011. Tehdy ze strany vedení BESIPu přišel pokus o nové „moderní“ logo. Ten však byl podroben široké kritice nejen kvůli zcela špatnému novému návrhu, ale i kvůli kvalitě loga předchozího, které by nemělo být bezhlavě opuštěno. Nakonec byl po roce osloven sám Míšek, který staré logo jen mírně redesignoval, a to za symbolickou korunu. Především zeštíhlil kruh (nyní podle autora víc připomíná volant) a změnil font nápisu, který nové umístil pod obrazec

Symboliku i vznik loga popisuje sám autor takto: Na začátku roku 1967 jsem byl osloven, abych vytvořil návrh logotypu pro nově založenou společnost Besip. Vytvořil jsem tři návrhy. Tyto projekty se opíraly o metaforické vyjádření bezpečnosti silničního provozu kresbou symbolizující komunikaci, křídla a kolo nebo volant. Kruhový symbol má i vedlejší význam - vyjadřuje propojenosti v lidských vztazích a spolupráci. Samo slovo Besip je sestaveno z autorských liter, které jsem vytvořil spolu s logotypem. Počítače v té době neexistovaly, takže definitiva logotypu byla vytvořena jako ruční kresba tuší a doplněna návrhem v barvě červené a modré; originál byl vytvořen v tempeře. Pro potřeby tisku byly předány fotografické reprodukce originálu. Tato skutečnost byla na jedné straně výhodou, protože každé grafické dílo neslo nezaměnitelné stopy originálního autorského rukopisu, ale na druhé straně vedla k tomu, že základní poměry kresby i liter doznaly často při další práci s logotypem při jeho užívání v praxi nevhodných zásahů v proporcích a kresbě.

Červenou a modrou barevnost jsem zvolil jako vyjádření dynamiky a naděje. Také jsem vycházel z přesvědčení, že červená a modrá barva jsou součástí našich státních barev, a tudíž komunikace a vazby na cílové skupiny budou rychleji akceptovány.

Z návrhů, které jsem předložil, byl vybrán logotyp se symbolem křídel (vozovky nebo dálničních tahů) a kruhu. Logotyp byl vzhledem ke své jednoduchosti velmi rychle zaveden a nejen v tomto období jej Besip implementoval do veškerých komunikačních nástrojů, které byly v dané době užívány. Sám si dobře vzpomínám, že jsem se v pozdějších letech často setkával s tímto logotypem při prevenci a výchově na školách nižšího stupně i jako řidič v oblasti silničního provozu, jako každý občan."(Zdroj: www.ibesip.cz) Zachovala se i skica, na níž autor hledal řešení v několika drobných obrazcích. Jsou tu už přítomny všechny tři základní elementy loga - nápis v autorském písmu, kruh a křídlo –, aniž by ještě byly spojeny do výsledného tvaru.

Karel Míšek (8. června 1945) studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Františka Muziky. Studium ukončil v roce 1970. V letech 1971-1973 studoval na Akademii výtvarných umění ve Varšavě u prof. Henryka Tomaszewského. Zabývá se především plakátovou tvorbou a grafickým designem. Od roku 1994 vede ateliér grafického designu na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. V roce 1999 byl jmenován docentem. Je předsedou ochranné organizace autorské Gestor a profesního sdružení AUG Design. V 70.až 90. letech spolupracoval s Národním divadlem, později s divadly E. F. Buriana a S. K. Neumanna v Praze, s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu aj. Mj. vytvořil logotypy Metrostavu či České filharmonie.