Retromuseum.cz

Bienále užité grafiky

Jiří Hadlač, 1966

V roce 1964 proběhl první ročník Bienále užité grafiky, tehdy ještě pouze na národní úrovni. V soutěži na vizuální styl zvítězil brněnský grafik Jiří Hadlač s motivem písmene B, jehož plocha byla tvořena "vrstvením" opakujících se nepravidelných kresebných linií. Pro následující ročník Hadlač motiv zgeometrizoval a zjednodušil dle tehdy moderního op-artu. Tento motiv se stal logotypem bienále a jako dominantní atribut jeho vizuálního stylu vystupuje ve většině dosud uskutečněných ročníků.

Literatura: Jan Rajlich ml., Vizuální styl brněnského Bienále. Bulletin Moravské galerie v Brně 57. Brno: Moravská galerie, 2001; Zdeňka Jenišová, Výtvarné pojetí a vývoj logotypu: Vizuální styl brněnského bienále, Bakalářská diplomová práce, Ústav hudební vědy FF MU v Brně, 2010 (online zde)