Retromuseum.cz

Botas

Karel Kajzrlík, 1963

V roce 1962 rozhodlo Ministerstvo průmyslu, že v rámci československého obuvnického průmyslu se n.p. Botana Skuteč zaměří na výrobu sportovní obuvi. Už následujícího roku Botana představila samostatnou sportovní značku Botas. Tehdejší vedoucí propagace Karel Kajzrlík pro ni vymyslel logo se třemi hvězdami provedenými v liniové kresbě s nápisem v minuskách podtrženým linkou. Původní kresebná verze byla v roce 1968 nahrazena plošnější, v níž čára už chybí, hvězdy se vyplnily a celý obrazec byl zasazen do pole ve tvaru heraldického erbu. V této podobě se udrželo až do roku 2000, kdy bylo v souvislosti se změnou názvu firmy Botana na Botas vytvořeno logo nové. Dodnes se však používá u některých modelů Classic z řady Botas 66, které se hlásí k původnímu nejznámějšímu modelu této značky.

Zdroj: Když boty, tak botasky! Fenomén Botas v Československu, katalog výstavy, GAVU Cheb 2016.