Retromuseum.cz

Do práce i k odpočinku. Sbírka oděvů z 60.-80. let scénografky a kostýmní výtvarnice Andrey Králové

21. března 2024 - 8. září 2024

Andrea Králová svými kostýmy spoluutvářela podobu řady českých filmů i televizních projektů, jako byly Protektor (2009), Pouta (2009), Místa (2014), Já, Mattoni (2016), Svět pod hlavou (2017), Očitý svědek (2021), Devadesátky (2022) nebo Muž, který stál v cestě (2023). Její tvorba dokresluje obsah filmů a navozuje představu o dobové vizualitě. Prostřednictvím oděvů dokáže charakterizovat jednotlivé postavy a naznačit jejich vkus, touhy, ambice, společenské postavení, příslušnost k určité třídě nebo politickou orientaci. Vedle filmové produkce navrhla též scénickou výpravu a kostýmy pro desítky divadelních inscenací a spolupracovala také s divadlem v Chebu. Dlouhodobě zároveň vyučuje scénografii na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU. Při této práci v průběhu let nashromáždila velké množství oděvů a doplňků, které tvoří její osobní fundus, jehož zlomek nyní představuje chebská výstava. Soustředí se na úsek 60. až 80. let, korespondující s časovým záběrem expozice Retromusea, na jejíž přípravě se rovněž podílela. Toto období se těší autorčině zvláštní oblibě a s humorem sobě vlastním často zvýrazňuje i jeho určité bizarní aspekty.

 

STÁHNOUT