Retromuseum.cz

ETA - umění (a) spotřebiče

5. 4.–30. 9. 2018

Od svého začátku Retromuseum systematicky prezentuje podniky socialistické éry, jejichž výrobky představují důležitý příspěvek k designu této epochy. Po Botaně Skuteč, respektive její značce Botas, a Plastimatu Liberec následuje výstava věnovaná elektrospotřebičům Elektro-Praga Hlinsko, od roku 1960 vyráběných pod značkou ETA.

 

Vroce 1943 vznikla v Hlinsku malá firma ESA, která vedle hlavní válečné produkce vyráběla i první elektrospotřebiče - žehličky a vařiče. V únoru 1948 byla znárodněna a začleněna do podniku Elektro-Praga, který se stal monopolním výrobcem elektrospotřebičů pro domácnost. Podnik se neustále rozrůstal a svou produkci úspěšně vyvážel nejen do zemí RVHP, ale i na západ. Díky tomu byl nucen své výrobky neustále zdokonalovat a obměňovat, což jinak u nás vůbec nebylo běžné. Od poloviny padesátých let také měli velký podíl na návrzích průmysloví výtvarníci. Klíčovou osobností byl Stanislav Lachman, jeden z nejvýznamnějších českých designérů 20. století, který je podepsán pod většinou zdejších výrobků do roku 1989. Výstava „ETA umění (a) spotřebiče“ je uspořádána ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích a s Národním technickým muzeem v Praze.

 

Retromuseum / První patro

5. dubna–30. září 2018

Kurátor: Jiří Hulák (Národní technické muzeum)

STÁHNOUT