Retromuseum.cz

Retromuseum

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 17, 350 02 Cheb

+420 354 422 450, +420 725 431 300, info@gavu.cz

Retromuseum je pobočkou Galerie výtvarného umění v Chebu. Další kontakty na zřizovatele najdete zde.

Otevřeno: úterý - neděle 10 - 17 hod.

Vstupné: 100 Kč / 70 Kč (senioři od 60 let, studenti SŠ a VŠ) / 20 Kč (žáci ZŠ, studenti SŠ při kolektivní návštěvě) / zdarma (členové galerijního klubu, držitelé průkazek ZTP, Rady galerií, Uměleckohistorické společnosti, ICOM, Karlovy VARY REGION CARD, předškolní děti). Vstupné zahrnuje návštěvu všech stálých expozic a výstav jak v Retromuseu, tak v Galerii výtvarného umění v sousední budově.

Jak pro objekt galerie (stálé expozice v prvním a druhém patře, Velká galerie), tak i Retromusea (výstavy v prvním patře a mezipatře) je k dispozici schodolez se zaškolenou obsluhou. V přízemí budov se dále nachází v Retromuseu stálá expozice a v galerii výstavy současného umění (Malá galerie). V Retromuseu i v galerii jsou bezbariérové záchody. Je také lepší, když nás na vaši návštěvu dopředu upozorníte (pokladna galerie 354 422 450, pokladna Retromusea 725 431 300), neboť schodolez je uložen vždy v jedné z budov a v budově galerie je třeba přistavit nájezdovou rampu.

Základní členství v klubu GAVU Cheb (350 Kč) umožňuje volný vstup na výstavy a přednášky galerie i Retromusea a při nákupu publikací z produkce galerie 20% slevu. Rozšířené členství (700 Kč) obsahuje navíc zasílání pozvánek a čtvrtletních programů.