Retromuseum.cz

JEDNA VELKÁ NEMOCNICE. 40 LET OD UVEDENÍ NEMOCNICE NA KRAJI MĚSTA

22. 3.–19. 8. 2018

Drobná výstava připomíná 40. výročí uvedení kultovního seriálu Nemocnice na kraji města a tvorbu scénáristy Jaroslava Dietla (1929 - 1985). Dietl patřil v 60. letech k těm filmařům, kteří kriticky reflektovali tehdejší společenské poměry a po srpnu 1968 byl dokonce odsunut do ostravské redakce Čsl. televize. Po nástupu normalizace si však vedení televize uvědomilo, jaký potenciál se skrývá v jeho talentu, a Dietl se brzy stal nejúspěšnějším tvůrcem dramatických pořadů, a zejména seriálů. Jeho díla vytvářela alternativní svět, fiktivní společnou rodinu sdílenou miliony diváků nejen v Československu a ve státech komunistického bloku, ale i v mnoha západních zemích.