Retromuseum.cz

Neprakta. Prvních 20 let firmy na výrobu kresleného humoru

1. září 2016 - 22. ledna 2017

Autorská dvojice Bedřich Kopecný (1913‒1972) a Jiří Winter (1924‒2011) založila společný podnik na podzim roku 1949. Vzhledem k tehdejší politické situaci šlo pouze o přátelskou dohodu, která neměla žádné právní náležitosti. Kopecný zpravidla vymýšlel a načrtával náměty a Jiří Winter pak podle nich prováděl finální kresby, určené k tisku. Během dvaceti let publikovali pod pseudonymem Neprakta kreslené vtipy a nejrůznější ilustrované texty v desítkách českých i slovenských periodik. Výsledky jejich produktivní spolupráce se objevily v několika knižních souborech, na televizních obrazovkách i na celé řadě výstav, včetně vystoupení tvůrčí skupiny Máj 57 nebo sdružení Polylegran.

I když veřejnost věděla, kdo populárního „čtvernožce Nepraktu“ tvoří, vnímala stále intenzivněji především opulentní linie Winterových ilustrací. Poté, co Bedřich Kopecný v roce 1972 zemřel, připojil Jiří Winter někdejší společný pseudonym ke svému příjmení a jeho kreslířský styl se stal výraznou součástí československé populární kultury.

Cílem výstavy je zařadit do ní i práci Bedřicha Kopecného, která byla dlouhá léta uložena v soukromých archivech. Díky nedávno nalezené pozůstalosti bude možné srovnat původní náměty s jejich výsledným provedením. Výstava také představí méně známé podoby Winterova kreslířského umění - od raných, věcně expresivních grafik a pornografických obrázků, přes precizní vědecké ilustrace až k návrhům her, hraček a loutek pro Laternu magiku i animované filmy.

Kurátor: Pavel Ryška

STÁHNOUT