Retromuseum.cz

Ušlechtilý lis. Československé lisované sklo 1945 – 1985

2. března – 3. září 2023

Lisované sklo představuje jednu z nejdůležitějších kapitol našeho moderního sklářského umění. Záměr oživit jeho výrobu omezenou válečným obdobím vznikl už v 50. letech a lisované sklo se brzy stalo fenoménem, jehož význam přetrvává dodnes. Postupem času se vyprofilovala celá plejáda vynikajících sklářských designérů, kteří se jím zabývali – v první vlně František Zemek, František Pečený, Václav Hanuš či Miloš Filip, na něž pak navázali Rudolf Jurnikl, František Vízner, Vladislav Urban, Adolf Matura, Miloš Filip nebo Jiří Zejmon. Cílem výstavy je představit různorodé přístupy k designérské tvorbě lisovaného skla bohatým výběrem tvarů a typů váz, mís či stolních souprav. Doprovází je i řada ukázek firemní dokumentace, výrobních katalogů a propagačních materiálů.

STÁHNOUT