Retromuseum.cz

Za Chebsko krásnější

1. ledna - 31. října 2017

V BOXu A, nice u vstupu určené pro drobné výstavy, představujeme dar, který Retromuseum získalo do svých sbírek:  čestnou standardu Za Chebsko krásnější, hlavní cenu soutěže národních výborů někdy v 80. letech. Tzv. „socialistické soutěžení“ bylo před rokem 1989 jedním ze samoúčelných rituálů moci, naplněných vyprázdněnou symbolikou a dobovou ideologickou rétorikou. Většinu obyvatelstva nechávaly zcela lhostejnou. Okresní soutěže národních výborů probíhaly během normalizace pod podobnými názvy v celé tehdejší ČSSR. Mezi jejich kriterii najdeme jak úpravu veřejných prostranství v rámci povinně dobrovolné práce („akce Z“), tak i „politicko-organizátorskou“ a „ideově-výchovnou“ činnost. Z prezentovaných "Zásad pro roky 1980 až 1985" (na výstavu je zapůjčila Městská knihovna v Chebu) vyplývá, že vedle každoročního hodnocení získal nejlepší národní výbor města či obce za celé pětileté období „právo trvale pečovat o čestnou standardu“, možná právě o tuto. Vedle toho bývali v soutěži oceňováni i jednotlivci, kteří získali čestný odznak spojený s finanční odměnou. Několik z nich, zapůjčených od příznivců Retromusea, na výstavce doplňuje hlavní exponát.