Retromuseum.cz

Logobáze je projekt, který se zabývá logotypy neboli značkami, jak se říkalo před rokem 1989. Tato sféra grafického designu stála vždy poněkud na okraji zájmu. Často se přitom jedná o drobná mistrovská díla, jejichž autory jsou nejvýznamnější čeští typografové. Jindy jde o práce, které jsou pevně zakotveny v obecném povědomí, ovšem jejich autoři se dohledávají jen velmi obtížně. Většinou odráží dobovou estetiku a souvisí s dějinami českého průmyslu a společnosti. Cílem projektu je postupně zmapovat nejvýraznější příklady z poválečné doby a zároveň dohledat jejich autory, dataci, historii a vývoj, prezentovat jejich aplikace... A možná i během několika let připravit na toto téma výstavu doprovázenou publikací. Pokud nám v tom můžete nějak pomoci, napište nám na náš mail.